Wat is Leaky Gut Syndroom? en hoe verhelp ik de klachten? (2024)

Leaky gut syndroom is een niet medisch erkende aandoening die miljoenen mensen hebben. Vaak heeft men dit niet eens door. Ik zelf ook eerst niet. Nu weet ik er alles van.
‘Leaky gut’ betekend vrij vertaald; lekkende darm.

Lekkende darm is geen Darmperforatie

Een ‘lekkende darm syndroom’ is trouwens heel wat anders dan een darmperforatie, waarbij er een bloeding en een gat ontstaan is. Vaak met een dodelijke infectie tot gevolg. Leaky gut is vele malen subtieler. Het betreft hier de zogenaamde ’tight junctions’ de verbindingen tussen de darmcellen die door ontsteking verloren gaan. Hierdoor glippen stoffen makkelijker langs deze cellen.

Het klinkt alsof “Leaky Gut” alleen de gezondheid in de darm treft. Een lekkende darm, of beter gezegd een verhoogde darmdoorlaatbaarheid kan tot vele gezondheidsproblemen leiden. We bekijken ze zo.

Hoe werken gezonde darmen?

Toch nog even terug naar die lekkende darm. Denk bij de gezonde darm aan een soort filter of visnet met hele kleine mazen. Door die mazen gaan alleen hele kleine verteerde voedseldeeltjes naar de bloedbaan. De rest wordt tegen gehouden en wordt afgevoerd met de ontlasting.

De darmwand werkt als een barrière of grens voor grotere deeltjes die mogelijk schade kunnen aanrichten elders in het lichaam.
Als iemand ‘leaky gut’ of een lekkende darm heeft, is de doorlaatbaarheid van de darm vergroot. Dat komt omdat de mazen van het visnet vergroot zijn. Er is schade opgetreden in de darmwand. Er komen meer stoffen door het filter, of door het ‘visnet’.

Die stoffen die nu makkelijker naar de bloedbaan komen zijn bijvoorbeeld proteïnen zoals gluten, bacteriën en virussen. Ook niet-volledig verteerde voedseldeeltjes kunnen nu dieper het lichaam binnen komen.

Giftige afvalstoffen afkomstig uit voedsel of geproduceerd door micro-organismen zoals ongunstige bacteriën komen ook door de darmwand binnen. Hierbij ontstaat eveneens een immuunreactie.

Gevolgen van Leaky Gut

Een ‘lekkende darm’ kan de volgende gevolgen hebben voor je gezondheid:

 • Voedingsovergevoeligheden (met weer eigen gevolgen)
 • Allergieën zoals Hooikoorts
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid (Chronisch)
 • Gewrichtsproblemen
 • Huidproblemen
 • Verteringsproblemen
 • Moeilijke stoelgang
 • Gewichtstoename
 • Schildklierproblemen
 • Metabool syndroom

Blijft een Leaky Gut onbehandeld, wat vaak zo is omdat men het niet door heeft, kunnen meerdere problemen ontstaan. We spreken dan van een syndroom. Darmontstekingen, Colitus Ulcerosa, Morbus Crohn, Prikkelbaar Darm Syndroom, artritis, eczeem, psoriasis, depressie, angstaanvallen, migraine, spierpijn en zwakte en natuurlijk chronische vermoeidheid. Uiteraard zal zelden bij één persoon al deze symptomen naar voren komen. Vaak is het een combinatie van 2 tot 4 symptomen. Dat verschilt per persoon. Herken jij er een aantal bij jezelf?

Lekkende darm syndroom is ook geassocieerd met psychische stoornissen en aandoeningen. Zoals angst, depressie en bipolaire stoornis. Dus bij heel veel gezondheidsklachten, als je de darm hersteld, verhelp je de klachten. Zowel lichamelijk als geestelijk.

Studies wijzen uit dat de oorzaak van:

 • voedselintoleranties
 • lage energie status
 • gewrichtspijn
 • schildklier aandoening
 • vertraagd metabolisme
 • auto-immuun ziekten

een gevolg en uiting kan zijn van leaky gut door het hele lichaam.

Een ander probleem bij leaky gut is dat het de opname van mineralen en vitaminen belemmerd.

Er zijn vier hoofdoorzaken voor Leaky Gut:

1. Slechte voeding

Voeding rijk aan Lectine, zoals bonen en peulvruchten, kunnen problemen geven. Maar meestal is het de schuld van tarwe, rijst, spelt, soja. Niet zelden is het de gluten in die producten die problemen in de darm veroorzaken. Let op, dit is wat anders dan een gluten-intolerantie of coeliakie. Wil je van Leaky-gut afkomen? Vermijd dan voedsel rijk aan gluten zoals tarwe. Beste is om alle granen (tijdelijk) te vermijden.

Zuivel.

Koemelk is een andere mogelijke veroorzaker van lekkende darm syndroom. En dat is meestal niet de lactose, wat eigenlijk een melksuiker is. Het is juist het melk eiwit Caseïne. Meer specifiek A1-caseïne. Tevens maakt het pasteuriseren van melk de enzymen kapot die belangrijk zijn voor de vertering van lactose. Daardoor kan uiteindelijk lactose wel moeilijker verteerd worden door de mens. Let op, ook kaas en andere zuivel bevat veel caseïne. Mogelijk is A2 melk en haar producten beter geschikt.

Suiker.

Suikers zijn de laatste maar zeker niet de minste, in deze korte opsomming. Dat suiker beschadigd het verteringskanaal. Dat komt mede omdat suiker de gist; candida albicans laat groeien. Schimmels en gisten groeien nu eenmaal goed op suiker en suikerrijk voedsel. Krijgen deze schimmels en gisten te veel ruimte, nemen ze in aantal teveel toe? Dan heeft dat schadelijke gevolgen voor je darmwand.

2. Chronische Stress

Stress verzwakt het immuunsysteem op termijn. Daardoor kan de darmwand de ‘grens niet meer goed bewaken’. Dat doet immers het immuunsysteem. Vechten tegen indringers. In tijden van stress is het lichaam eerder gericht op bedreigingen uit de omgeving van het lichaam. En dus veel minder gericht op bedreigingen in het verteringskanaal. Zodoende krijgen bacteriën, parasieten, schimmels en virussen meer kans.

Dit leidt tot immuun problemen in de darm. Uiteindelijk leidt het tot kleine ontstekingen in de darmcellen. Die darmcellen gaan kapot en er ontstaat ruimte. Die ruimte noemen we ‘leaky gut’ of ‘lekkende darm’.

Om stress te verminderen:

 • Is het belangrijk voldoende nachtrust te nemen
 • plezier te hebben in wat je doet
 • meditatie en/of yoga te praktiseren

3. Toxines

Meer dan 80,000 chemicaliën en toxines komen met jou in aanraking. Elk jaar!
Maar degene die meestal verantwoordelijk zijn voor leakygut zijn: antibiotica, pesticiden, aspirine, drugs en andere medicamenten.

4. Dysbiose

Een van de meest voor de hand liggende oorzaken van ‘leaky gut’ is een dysbiose. Dysbiose is niets anders dan een verstoorde darmflora. Oftewel een scheve verhouding tussen goede en slechte bacteriën in je darm. Onder andere door de eerder genoemde medicatie en chemicaliën veroorzaakt. Maar ook zeker je voedingspatroon heeft een zeer grote invloed op de verhouding! Als je gezond eet, veel groenten weinig vlees en normale hoeveelheden van de goede vetten, heb je een betere darmflora. Darmflora = totaal aan goede darmbacteriën.

In zeer grote mate bepalen de darmbacteriën dus jouw gezondheid! De darmwand moet bezaait zijn met veel en veel verschillende bacteriën. Maar dan wel de juiste! Schadelijke bacteriën veroorzaken een lekkende darm.

Hoe kan ik een Lekkende darm Vaststellen?

Ontlastingsonderzoek naar lekkende darm

Lekkende darm syndroom kan veroorzaakt worden door darmproblemen die opgespoord kunnen worden. Gluten intolerantie, bacteriële infectie, Dysbiose, Zonuline, Candida en een verzwakte darmflorakunnen eenlekkende darm veroorzaken. Met laboratorium ontlastingsonderzoek is het mogelijk erachter te komen of deze problemen aanwezig zijn.
Maar ook de verhoogde darm doorlaatbaarheid zelf kan getest worden. Het stofje zonuline komt namelijk verhoogd in de ontlasting voor als de cellen niet meer goed aan elkaar grenzen. Er is dus ruimte ontstaan.

Via mij is een degelijk ontlastingsonderzoek aan te vragen.
Uiteraard help ik je daarbij. Samen kijken we naar je klachten, geschiedenis, mogelijke oorzaken en wat nut heeft om te onderzoeken.
Het onafhankelijke gerenommeerde en geaccrediteerde laboratorium die het onderzoek uitvoert bevind zich in Duitsland.

Hoe verhelp ik leaky gut? Wat is de beste behandeling?

Goed nieuws: je kunt Leaky gut geheel herstellen. De darm doorlaatbaarheid wordt dan weer normaal. Opgebouwde klachten patronen verdwijnen langzaam maar zeker. Helaas, er is geen standaard protocol waarmee iedereen geneest van leaky gut. Er is wel een soort leidraad voor een behandelplan waarbij deze aangevuld wordt met belangrijke individuele therapieën.
Een van de eerste zaken die aangepakt wordt is de voeding! Mocht je bij mij komen voor een behandeling, krijg je een individuele behandeling en een maatwerk behandelplan! Omdat bij iedereen de oorzaak anders is, moet de therapie ook individueel vast gesteld worden. Bij de één moeten we werken aan ontstekingen, de ander moet eerst van de schimmels af komen en bij weer een ander is er constante diarree of juist obstipatie. Dat vergt een individuele, persoonlijke aanpak door een ervaren therapeut.
Toch liever zelfstandig aan de gang?

Hier zijn de belangrijkste zes voedingsmiddelen en supplementen om leaky gut te herstellen

#1 Kippen Botten Bouillon,Voor vegetariërs en veganisten heb ik ook een alternatief.

#2 Rauwe melk producten (gefermenteerd zoals Kefir)

#3 Gefermenteerde groenten (zoals zuurkool)

#4 Kokos en kokosvet/-olie

#5 Kiemgroenten, kiemzaden

#6 Supplementen zoals Leaky Gut repair Caps, ImmuCell en ook PREbiotica en PRObiotica. Soms ook enzymen. Soms ook ontstekingsremmende kruiden.

Prebiotica zijn vezels en vezels zijn de belangrijkste voedingsbron voor de goede darmbacteriën. Die darmbacteriën zitten bijvoorbeeld in een probiotica. Deze goede darmbacteriën helpen je bij het verteren van voedsel. Ze verdrijven slechte ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en schimmels. En deze bacteriën helpen je immuunsysteem op orde te houden.
Vezels zitten in groenten en in mindere mate in fruit. Ook brood en vooral rogge bevat veel vezel. Echter bevat dat ook veel lectines en gluten. Een zeer goede vezel is Acacia vezel. Acacia vezels geven nauwelijks bijwerkingen, smaken mild en zijn oplosbaar. Acacia vezels blijken goede bacteriën te ondersteunen terwijl het slechte bacteriën afremt. Dit is als supplement beschikbaar.

Disclaimer:
Deze informatie heeft niet perse betrekking op ieder individu. Het is slechts ter informatie weergegeven. Voor individueel advies dient de lezer een consult afspraak te maken.

Facebook Comments

Tags

You may also like

Acaciavezels: Natuurlijke Bron van Gezonde Vezels voor Optimaal Welzijn

Acaciavezels: Natuurlijke Bron van Gezonde Vezels voor Optimaal Welzijn

Aubergine met hüttenkäse en granaatappelpitjes

Aubergine met hüttenkäse en granaatappelpitjes

Wat is Leaky Gut Syndroom? en hoe verhelp ik de klachten? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5405

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.